Lĩnh vực kinh doanh

Friday, 26/12/2014, 09:06
Lĩnh vực kinh doanh

Là công ty hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, gia công, nhập khẩu kinh doanh giấy và các sản phẩm làm từ giấy.Cơ cấu hoạt động củaHoàng Mai bao gồm:

- Cung cấp các sản phẩm
- Dịch vụ gia công các sản phẩm từ giấy