Giới thiệu chung

Giới thiệu chung Giới thiệu chung

Công ty TNHH SX và XNK Hoàng Mai (Hoang Mai tradimex Co., Ltd) chính được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 9/2008. Là công ty hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, gia công, nhập khẩu kinh doanh giấy và các sản phẩm làm từ giấy.

 
 

Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh Lĩnh vực kinh doanh

Là công ty hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, gia công, nhập khẩu kinh doanh giấy và các sản phẩm làm từ giấy.Cơ cấu hoạt động củaHoàng Mai bao gồm:


- Cung cấp các sản phẩm

- Dịch vụ gia công các sản phẩm từ giấy