Kinh tế, tài chính ngày 28/3

Monday, 28/03/2016, 16:47
Kinh tế, tài chính ngày 28/3

Chính sách mới có hiệu lực từ Tháng3/2015

Tuesday, 10/03/2015, 15:17
Chính sách mới có hiệu lực từ Tháng3/2015

 

 Nâng lương hưu, trợ cấp BHXH

Theo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc, từ ngày 1/1/2015 tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với một số đối tượng.

Nghị định có hiệu lực từ 10/3/2015