S? l xo A5-1 S? x Ba mu Phong b s?n kem Chia File 10 CAN ??c 93 Chia File 5 Chia File 16 Can ??c 63 Ba mu Summer S? l xo 80 t? S? l xo A6-1 S? l xo A7-1 S? Da gy l xo 1 s? 80 t? s? bia fnh?a 80 t? S? l xo 80 t? Fax summer Sổ lò xo Sumer Chia file 10 s?

Giới thiệu công ty
Giới thiệu chung

Công ty TNHH SX và XNK Hoàng Mai (Hoang Mai tradimex Co., Ltd) chính được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 9/2008. Là công ty hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, gia công, nhập khẩu kinh doanh giấy và các sản phẩm làm từ giấy.